Doc. dr. Bronė Gudaitytė

Doc. dr. Bronė Gudaitytė

Vytauto Didžiojo universiteto lektorė, Šv. Ignaco Lojolos kolegijos lektorė
Lietuvių Anglų Rusų
Specializuojuosi suaugusiųjų evangelizacijos ir katechezės bei tarpreliginio dialogo srityse. Skaitau paskaitas tikėjimo ugdymo renginiuose; viešas paskaitas, skirtas tikslinėms grupėms; vedu mokymus dvasinės ekologijos, saviugdos, sielogydos srityse; teikiu asmenines konsultacijas rūpimais gyvenimo ir dvasinio tobulėjimo klausimais.
Ekspertinės sritys
Ekspertinės sritys

Domėjimasis dvasiniu tobulėjimu kaip pačia gyvenimo praktika
pritraukia ir kitus, siekiančius to paties tikslo – gilintis į krikščioniškojo gyvenimo esmę, dvasinio gyvenimo kaip praktinio šventumo kelio galimybes. Asmeniškai pasirinkta tyrinėjimų sritis – dvasingumas, psichoanalizė, sielovada. Su šiomis sritimis glaudžiai siejasi temos: savęs pažinimas, sielogyda, praktiniai dvasingumo keliai. Mokslinių tyrinėjimų sritys: religijos filosofija, Rytų ir Vakarų mistikos istorija, muzikos filosofija, Bažnyčios Tėvų, mistikų, šventųjų dvasinis mokymas.

Pasiūlymai
Pasiūlymai
  • Viešos paskaitos;
  • Paskaitos tikslinėms grupėms (mokytojams, moksleiviams, studentams, Trečiojo amžiaus universiteto lankytojams ir kt.);
  • Rekolekcijos, dvasinės ir kultūrinės programos;
  • Individualios studijos bei dvasinis palydėjimas.
Interesai ir pomėgiai
Interesai ir pomėgiai

Esu pasauliečių pranciškonų ordino narė (tretininkė), Kauno šv.
Jurgio brolijos magistrė.

Prenumeruokite naujienas

Prenumeruokite naujienas