Kun. dr. Marius Venskus

Kun. dr. Marius Venskus

Kanonų teisės dėstytojas, Bažnytinio teismo teisėjas, MRU teisės doktorantas, VDU Katalikų teologijos fakulteto bendradarbis
Lietuvių Anglų Rusų Italų
Tyrinėjamos sritys: Bažnyčios ir valstybės teisiniai santykiai; Bažnyčios hierarchinė (organizacinė) struktūra; Kanoninių santuokų procesai.
Ekspertinės sritys
Ekspertinės sritys

Bažnyčia, kaip tikinčiųjų bendruomenė, yra tikrovė egzistuojanti
konkrečioje istorinėje, kultūrinėje, politinėje ir t.t. terpėje, konkrečiame laike ir konkrečioje erdvėje.

Autentiško santykio, interpretavimo metodologijos ir įgyvendinimo
būdų, tarp neregimosios (tikėjimas, sakramentai, malonė) ir
regimosios (hierarchija, institucijos, kanoninės teisės normos,
procesai) tikrovės, paieškos yra mano profesinio ir akademinio
tyrinėjimo ir domėjimosi sritis.

Pasiūlymai
Pasiūlymai

Paskaitos, seminarai, konferencijos:

  • Kanoninė santuoka Lietuvos teisės sistemoje;
  • Pakrikštytųjų pasauliečių dalyvavimas Bažnyčios munus santificandi tarnystėje;
  • Kanoniniai procesai Bažnyčioje.
Prenumeruokite naujienas

Prenumeruokite naujienas