Dievo žodis, veikiantis mumyse. Kristologinis vietininko linksnis Naujajame Testamente

Dievo žodis, veikiantis mumyse. Kristologinis vietininko linksnis Naujajame Testamente

Trukmė: 1 susitikimas (dvi akademinės valandos)
Vieta: Online
Dalyvio įnašas: 0.0 (Neformaliųjų studijų dalyviams) €

Bonus paskaitos yra dovana Neformaliųjų studijų dalyviams.

Šventasis Raštas ne kartą byloja, jog Dievo žodis yra gyvas ir galingas. Jis veikia pasaulyje, gydo kūriniją ir griauna tamsos darbus. Šiuo žodžiu esame išgelbėti ir patiriame jo veikimą. Tačiau ar susimąstome, ką reiškia žodžio veikimas „mumyse“? Juk taip nekalbame apie savo draugų ar kokį kitą žodį. Šis „jumyse“ ir „mumyse“ skamba neįprastai, tačiau jį dažnai sutinkame Jėzaus ir apaštalų lūpose. Paskaitoje pasistengsime geriau suprasti šį nuostabų kristologinį vietininko linksnį. Mėginsime atsakyti į klausimus: kaip Dievo žodis veikia žmoguje, kodėl ir kokiu būdu jis veiksmingas, koks slėpiningas ryšys jungia Kristų ir jo žodį su tais, kurie Jį priėmė į savo gyvenimą.

 

Ši paskaita yra dovana Neformaliųjų studijų dalyviams, einamaisiais mokslo metais dalyvaujantiems ar dalyvavusiems bent vienoje Neformaliųjų studijų programoje.

Doc. dr. Benas Ulevičius, VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas ir dėstytojas, nuolatinis diakonas.

Paskaita skirta tik Neformaliųjų studijų dalyviams, einamaisiais mokslo metais dalyvaujantiems ar dalyvavusiems bent vienoje Neformaliųjų studijų programoje.

Bonus paskaitų įrašai nedaromi.

Prenumeruokite naujienas

Prenumeruokite naujienas