Graikų filosofija kaip „meditatio mortis“

Graikų filosofija kaip „meditatio mortis“

Trukmė: 6 susitikimai (po dvi akademines valandas)
Vieta: Online
Dalyvio įnašas: 54 €

Apie graikų filosofiją ir atskiras jos kryptis kalbėsime kaip apie tam tikras dvasines praktikas (gr. meletē, lot. meditatio). [1] Pradėsime nuo pirmaisiais krikščionybės amžiais Aleksandrijos platonikų mokykloje sudaryto filosofijos apibrėžimų kanono. Vienas iš jų filosofiją apibrėžia kaip meditatio mortis („mirties pratybos“). [2] Antroje paskaitoje svarstysime, kaip ir kodėl šis apibrėžimas pasirodo Platono dialoge Faidonas ir kaip jis susijęs su Sokrato gyvenimo drama. [3] Mirties baimė nėra pagrindinis Faidono motyvas, vis dėlto paaiškėja ir būtinybė filosofiniais argumentais ir kitokiais būdais kerėti kiekviename tūnančią baimę. Pašalinti gyvenimo malonumą gadinančią mirties baimę – viena iš esminių Epikūro Sodo filosofijos užduočių. [4] Apie žmogaus mirtingumą, sielos sugrįžimą į protingą pasaulio visybę nepaliauja sau ir kitiems priminti stoikai; mirtis ir mirtingumas – viena iš kertinių Marko Aurelijaus sau pačiam skirtų meditacijų temų. [5] Išradingas žydų Raštų egzegetas Filonas Aleksandrietis, veikiausiai įkvėptas to paties Faidono, sukuria „dvejopos mirties“ sąvoką, prigijusią vėlesnėje krikščioniškojoje tradicijoje. [6] Galiausiai pažvelgsime, kaip pirmaisiais krikščionybės amžiais mirties akivaizdoje žmogaus sielos ir kūno vertę regi skirtingų kultūrinių ir religinių tradicijų atstovai.

Norintiems (geriau) pažinti graikų filosofinę tradiciją, stipriai paveikusią krikščionių mąstymą.

Prof. habil. dr. Tatjana Aleknienė, VDU profesorė, LKTI vyriausioji mokslo darbuotoja.

Studijų dalykas organizuojamas, kai surenkama išankstinė susidomėjusių dalyvių grupė.

Spauskite langelį „Noriu dalyvauti“ ir gaukite pranešimą el. paštu apie atidarytą registraciją.

Išankstinė registracija neįpareigoja Jūsų dalyvauti, tačiau prašome registruotis atsakingai.

Dėmesio: turinčius nemokamo dalyvavimo teisę prašome į išankstinę grupę nesiregistruoti. Dėl dalyvavimo galimybės susisiekite el. paštu info@teologija.org

Paskaitų dalyviai turės galimybę peržiūrėti įrašus. Prieiga prie kiekvieno įrašo bus suteikiama 7 dienoms.

Įrašų politiką savo dėstomiems dalykams nustato patys lektoriai.

Prenumeruokite naujienas

Prenumeruokite naujienas