Reali svajonė: pokalbiai apie draugystę ir meilę

Reali svajonė: pokalbiai apie draugystę ir meilę

Trukmė: 24 val. kontaktinio bei 16 val. savarankiško mokymosi

Edukologijos institutas kartu su Santuokos ir šeimos studijų centru parengė pedagoginės kvalifikacijos tobulinimo seminarą „Reali svajonė: pokalbiai apie draugystę ir meilę“, skirtą pedagogams ir mokyklų visuomenės sveikatos specialistams, siekiantiems įgyvendinti nacionalinę bendrojo ugdymo programą „Sveikatos ir lytiškumo ugdymas bei rengimas šeimai”. Seminaro programą ir metodinę priemonę, skirtą mokytojams, parengė gyd. psichiatras, Šeimos ir santuokos studijų programos vadovas Tarptautiniame teologijos institute Trumau (Austrija) Gintautas Vaitoška.  

Programa skirta pedagogų praktiniam pasirengimui integruoti naują nacionalinės programos turinį į pamokų planus. Kvalifikacijos tobulinimo programoje bus išdėstytas trylikos pokalbių su mokiniais ciklas, kuris padės seminaro dalyviams pasirengti pokalbiams su moksleiviais lytiškumo, draugystės, meilės ir šeimos temomis. 

Suteikti pedagogams galimybes pasirengti savarankiškai įgyvendinti „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai“ programą, kuri siekia padėti moksleiviams išsiugdyti doros, brandžios, savarankiškos, kritiškai mąstančios, masinės kultūros įtakai atsparios asmenybės bruožus, svarbius žmogaus saviraiškai, brandiems tarpasmeniniams santykiams plėtoti, funkcionaliai šeimai kurti, atsakingos tėvystės ir motinystės įgūdžiams įgyti.

Teorinė dalis (12 val).

Pateikiami informaciniai tekstai, kurių analizė  papildoma pedagoginių žaidimų pagalba išgyvenamais patyrimais.

Savarankiškas darbas -16 val. 

Konsultacijos nuotoliniui būdu- 12 val.

Individualus ar grupinis  dalyvių konsultavimas rengiant savarankišką darbą virtualioje aplinkoje.

Susiję ekspertai

Prof. dr. Birutė Obelenienė

Prof. dr. Birutė Obelenienė

VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytoja, Santuokos ir šeimos studijų centro vyriausioji mokslo darbuotoja
Lietuvių Anglų Rusų
Socialinių mokslų (edukologija) daktarė, profesorė. Bendro aukštųjų mokyklų vadovėlių „Lytiškumo ugdymo etika“ ir „Vaisingumo pažinimas bei natūralus šeimos planavimas“ sudarytoja ir bendraautorė“, „Šeimotyros“ (magistro studijos) programos vadovė.
Žiūrėti profilį
Prenumeruokite naujienas

Prenumeruokite naujienas