Idėja Bažnyčiai

Studentams

Studentams

Kviečiame aukštųjų mokyklų studentus dalyvauti konkurse „Idėja Bažnyčiai“. Surinkite komandą ir sugalvokite idėją, kuri sprendžia konkretų Bažnyčios poreikį. Išvystykite savo idėją drauge su mentorių-ekspertų pagalba ir laimėkite prizą!

Dalyvių registracija čia (DĖMESIO: registracija pratęsiama iki gegužės 10 d.!)

Susisiekite

18 – 30 m. aukštųjų universitetinių ir neuniversitetinių mokyklų visų studijų pakopų studentai (taip pat ir esantys akademinėse atostogose). Dalyvavimui reikia surinkti 2-6 studentų komandą.

Konkursui reikės sugalvoti idėją Bažnyčiai ir parengti savo idėjos įgyvendinimo projektą. Projekto parengimas susidarys iš dviejų etapų. Pirmajame etape studentų komanda turi sukurti ir atsiųsti konkurso organizatoriams savo pradinį idėjos pristatymą. Komandos, kurių pristatymai bus atrinkti į finalą, konkurso finaliniame renginyje drauge su mentorių pagalba pagal hakatono metodiką parengs savo galutinius projektus. Šie projektai bus pristatomi konkurso komisijai ir varžysis dėl prizinių vietų.

Idėjos gali būti pačios įvairiausios ir atliepti tiek labai lokalius, tiek globalius Bažnyčios poreikius. Tai gali būti idėja jūsų parapijai, bendruomenei, tačiau ji gali būti skirta ir gerokai platesnei grupei (pavyzdžiui, viso pasaulio katechumenams, dėl tikėjimo persekiojamiems krikščionims ir t.t.). Šis konkursas kviečia peržengti visus mąstymo, kūrybiškumo ir geografinius limitus ir naujai pažvelgti į veikimo galimybes Bažnyčioje! Ar galima sugalvoti idėją Bažnyčiai, kuri tuo pat metu prisidėtų prie Lietuvos regionų gaivinimo? Ar įmanoma sukurti katalikišką socialinį verslą ar net startuolį? Dalyvaukite šiame konkurse ir raskite atsakymus į šiuos klausimus! Detalų reikalavimų aprašą rasite konkurso nuostatuose žemiau.

Ne. Šiame konkurse dalyvauja idėjų projektai. Šių projektų įgyvendinti nebus privaloma. Vis dėlto konkurso komisija projektus vertins atsižvelgdama į teorines jų įgyvendinamumo galimybes, tad projektuose reikės aprašyti keliamus uždavinius, numanomus įgyvendinimo etapus, siekiamus rezultatus ir kaštus.

 

Ne, fakultetas neįsipareigoja įgyvendinti ar padėti įgyvendinti konkursui pateiktas idėjas. Tačiau vienas iš konkurso tikslų yra paskatinti jaunų žmonių indėlį į Bažnyčios gyvenimą bei sukurti prielaidas produktyviai bendradarbystei. Todėl tikimasi, kad šis konkursas sudomins potencialius partnerius bei rėmėjus (parapijas, organizacijas, verslo atstovus), ir rasis galimybės šių idėjų įgyvendinimui, tolesnei mentorystei ar net naujų darbo vietų sukūrimui.

Galbūt jau esate komanda ir drauge studijuojate, savanoriaujate ar priklausote vienai bendruomenei? Kadangi jau pažįstate vieni kitus, žinote jūsų grupės talentus ir stipriąsias puses, galite lengvai įvertinti, ką jums sektųsi daryti drauge. O gal net ir atpažįstate tuos pačius iššūkius ir poreikius savo parapijoje ar organizacijoje ir norėtumėte juos išspręsti!

Kita galimybė yra tikslingai surinkti tarpdisciplininę komandą. Ar jūsų idėjai reikalingas programuotojas? O galbūt teologas ar psichologas? Gal žmogus, kuris moka lenkų ar italų kalbą? Atsižvelgdami į savo sumanymą, surinkite komandą, kuri turi šio sumanymo įgyvendinimui reikalingų žinių ir įgūdžių.

Šiame konkurse ne dalyvių komandos rinksis mentorių, bet atvirkščiai – mentoriai pagal atsiųstus idėjų pristatymus pasirinks, su kuria komanda norės dirbti.

Jeigu pažįstate žmonių, kurie, jūsų manymu, būtų puikūs šio konkurso mentoriai, susisiekite su mumis el.paštu giedre@teologija.org ir pasiūlykite šio mentoriaus kandidatūrą. Visa mentoriams aktuali informacija yra pateikta žemiau, skiltyje „mentoriams“.

 1. Surinkite 2-6 studentų komandą. Sugalvokite komandos pavadinimą. Nuspręskite, kokią idėją norite pasiūlyti šiam konkursui.
 2. Parenkite glaustą savo idėjos aprašymą ir užregistruokite savo komandą dalyvauti konkurse  iki š.m. gegužės 10 d.
 3. Iki š. m. gegužės 10 d. atsiųskite platesnį savo idėjos pristatymą el.paštu info@teologija.org Pristatymą galima pateikti įvairiais pasirinktais formatais (skaidrių prezentacija, video, tekstinis aprašas, lentelės ir diagramos ar kt.).
 4. Konkurso finalinis renginys vyks š.m. birželio 3-5 d. Kaune. Prieš dalyvaudami konkurse įvertinkite, ar patekus į finalą bent dalis jūsų komandos galėtų dalyvauti šiame renginyje.
 1. Pasibaigus dalyvių registracijai konkurso vertinimo komisija atrinks 16 geriausių pristatymų į konkurso finalą.
 2. Finalistų pristatymai bus pateikti konkurso mentoriams, kurie pasirinks, su kuria komanda norėtų dirbti parengiant galutinius konkursinius projektus.
 3. Dalyvių komandos apie patekimą į finalą ir paskirtą mentorių bus informuotos iki š.m. gegužės 18 d., 17 val.
 4. Konkurso finalinis renginys vyks š.m. birželio 3-5 d. Jo metu dalyvių komandos drauge su savo mentoriais parengs konkursinius projektus ir pristatys juos vertinimo komisijai.
 5. Komisija renginio metu išrinks trijų pirmųjų vietų nugalėtojus.
 • Birželio 3 d. VDU Katalikų teologijos fakultete organizuojamas seminaras apie religinių iniciatyvų finansavimo modelius ir galimybes. Konkurso dalyviams dalyvavimas seminare – nemokamas. Konkurso finalistai yra kviečiami dalyvauti šiame renginyje ir gauti vertingos informacijos finalinių konkurso projektų parengimui.
 • Oficiali konkurso finalo programa prasideda 2022 m. birželio 3 d., 19 val.
 • Birželio 4. d. komandos drauge su savo mentoriais pagal hakatono (kūrybinių dirbtuvių) metodiką parengia galutinius savo projektų pasiūlymus. Pasiūlymai gali būti parengiami lietuvių arba anglų kalbomis. Darbo metodika bus pristatoma birželio 3 d. vakaro programoje.
 • Birželio 5 d. vyks projektų pristatymai ir apdovanojimai. 

Konkurso dalyviams, atvykstantiems iš kitų vietovių ir neturintiems galimybių savarankiškai apsistoti Kaune, bus suteikiama nakvynė. Renginių metu visiems dalyviams bus suteikiamas maitinimas (pietūs ir vakarienė).

Dalyvių komandoms rekomenduojama susisiekti su savo mentoriais iki finalinio renginio, plačiau pristatyti savo idėją ir aptarti, kokia mentoriaus pagalba būtų labiausiai reikalinga. Jei mentorius ir jo komanda norės ir galės skirti laiko bendram darbui prieš renginį, jie gali tai padaryti bendru sutarimu.

Konkurse gali dalyvauti 18-30 m. studentai. Šio konkurso tikslas yra paskatinti savo idėjomis dalintis būtent jaunus žmones, kurie turi savo kartai būdingą pasaulio matymą ir suvokimą. Vyresnio amžiaus studentai greičiausiai jau yra įgiję kokią nors specialybę ir sukaupę darbo patirties, tad kai kuriais atvejais netgi galėtų tapti konkurso mentoriais.

Jeigu savo talentais ir idėjomis norėtum įnešti pozityvų indėlį į Katalikų Bažnyčios gyvenimą, kviečiame tave dalyvauti šiame konkurse! Vis dėlto, nedalyvaujant konkrečios bendruomenės gyvenime, gali būti sudėtinga atpažinti autentiškus jos poreikius ir pasiūlyti tinkamus sprendimus. Todėl būtų geriausia, jei prisijungtum prie tikinčių ir savo tikėjimą praktikuojančių žmonių komandos arba pakviestum dalyvauti konkurse savo tikinčius draugus.

Detalų reikalavimų aprašą rasite konkurso nuostatuose (II 8-14) žemiau.

Savo idėjos pristatyme reikės aptarti idėjos koncepciją, aktualumą, tikslinę grupę. Taip pat nuspręsti, kokia forma būtų tinkamiausia jūsų idėjos įgyvendinimui (pavyzdžiui, tai gali būti savanorystė, projektinė veikla, socialinis verslas). Idėjos pristatymas gali būti parengtas pasirinktu formatu (tekstas, prezentacija, video ir kt.). Į finalą patekusios komandos turės parengti savo projektą skaidrių prezentacijos formatu atitinkamai pagal pasirinktą įgyvendinimo formą (pvz., jei jūsų idėja būtų įgyvendinama kaip projektinė veikla, prezentacijoje reikės pateikti paraišką hipotetiniam fondui; jei tai yra socialinio verslo idėja – parengti socialinio verslo planą).

I-III vietų nugalėtojų komandoms skiriamas piniginis prizas. I vieta – 500 eur, II vieta – 400 eur, III vieta – 300 eur.

Visais rūpimais klausimais kreipkitės el.paštu giedre@teologija.org. Su jumis bendraus Katalikų teologijos fakulteto projektinės veiklos koordinatorė Giedrė Barčkutė.

AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ KONKURSO „IDĖJA BAŽNYČIAI“ NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Organizatoriai. Konkursą „Idėja Bažnyčiai“ (toliau – konkursas) organizuoja Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetas.

2. Konkurso rėmėjai: Fondas “Renovabis”. Informaciniai rėmėjai – Marijos radijas ir internetinis dienraštis bernardinai.lt

3. Konkurso tikslas: Skatinti jaunus tikinčiuosius analizuoti Bažnyčioje vykstančius procesus bei atpažinti jos poreikius; pasiūlyti šiuos poreikius atliepiančius savalaikius, kokybiškus bei kūrybingus sprendimus.

4. Uždaviniai: 

 • Pakviesti jaunus tikinčiuosius aktyviau įsijungti į Bažnyčios gyvenimo kūrimą, atpažįstant  savo misijos lauką ir mokantis prisiimti už jį atsakomybę.
 • Ugdyti tikinčio akademinio jaunimo verslumą, analitinį mąstymą, organizacinius įgūdžius, kūrybišką savo žinių, gebėjimų ir talentų įveiklinimą.
 • Suteikti jauniems tikintiesiems platformą savo unikaliomis dovanomis ir pasaulio matymu praturtinti Katalikų Bažnyčią Lietuvoje.
 • Sudaryti prielaidas ir sąlygas įvairių tikslinių grupių (mentoriai-ekspertai, parapijų ir institucijų atstovai, verslininkai bei veiklus jaunimas) susitikimui bei galimam ateities bendradarbiavimui.
 • Skatinti Bažnyčioje solidarumo ir dalinimosi kultūrą, tvarių ir save išlaikančių iniciatyvų radimąsi.

5. Dalyviai: aukštųjų universitetinių ir neuniversitetinių mokyklų studentai. Dalyvių amžius – 18-30 m. Konkurse dalyvaujama komandomis. Vieną komandą sudaro mažiausiai du ir daugiausiai šeši studentai.

6. Mentoriai: asmenys, vadovaujantys, konsultuojantys bei kitaip padedantys studentų komandoms parengti konkursinį idėjų projektą. Mentoriais gali tapti aukštųjų mokyklų dėstytojai ir doktorantūros studentai, Bažnyčios, organizacijų, verslo atstovai bei kiti asmenys, galintys kompetentingai konsultuoti studentų komandas rengiant konkursinius projektus. Mentoriai patys renkasi, su kuria studentų komanda pageidauja dirbti. Mentoriams bus pateikiamas konkursui užsiregistravusių komandų sąrašas su trumpais siūlomų idėjų aprašais. Vienas mentorius dirba su viena pasirinkta komanda.

7. Įsipareigojimų ribos. Šis konkursas kviečia parengti teorinius idėjų Bažnyčiai projektus. Nei konkurso organizatorius, nei mentoriai, nei dalyviai ar konkurso nugalėtojai neįsipareigoja įgyvendinti arba padėti įgyvendinti parengtus projektus. Konkurso organizatorius skatins ir palaikys konkurso metu užsimezgusį bendradarbiavimą bei galimybių paiešką geriausių projektų įgyvendinimui, tačiau neįsipareigoja užtikrinti tolesnės eigos bei rezultatų, išeinančių už šio konkurso ribų.

 

II. REIKALAVIMAI TEIKIAMIEMS PROJEKTAMS

8. Koncepcija. Siūloma idėja turi atliepti konkretų vietinės arba visuotinės Bažnyčios poreikį ir pasiūlyti efektyvų, kūrybingą ir teoriškai logišką sprendimo būdą. Siūloma idėja gali būti susijusi su įvairaus pobūdžio bei masto poreikiais, kuriuos identifikuoja dalyvių komanda.

9. Aktualumas. Projekte turi būti pagrindžiamas siūlomos idėjos aktualumas. Aktualumas gali būti grindžiamas asmenine ar kitų asmenų patirtimi, viešai prieinama informacija, savo ar kitų asmenų atliktomis apklausomis, tyrimais ir kt.

10. Tikslinė grupė. Projekte turi būti nurodoma, kokios tikslinės grupės poreikį šis projektas sprendžia. Tikslinė grupė gali būti labai siaura (pvz., X parapijos senjorai) arba labai plati (pvz., Europos katalikai, Lietuvos išeivija ir pan.). Laikoma privalumu, jei projektas organiškai sprendžia skirtingus kelių tikslinių grupių poreikius (pvz., X parapijos jaunimo užimtumas bei pagalba senjorams).

11. Projekto įgyvendinimo forma ir numanomas vykdytojas. Projekte turi būti nurodoma, kokia forma būtų įgyvendinama siūloma idėja. Galimi šie pasirinkimai:

 • Savanoriškos veiklos projektas (parengiamas projekto aprašas bei įgyvendinimo planas).
 • Sutelktinio finansavimo arba vietinėmis lėšomis remiamas projektas (parengiamas projekto aprašas, įgyvendinimo bei lėšų rinkimo planas).
 • Katalikiškų fondų finansuojamas projektas (parengiama projekto paraiška menamam fondui X. Galima naudoti viešai prieinamus katalikiškų fondų paraiškų šablonus).
 • Kitų fondų finansuojamas projektas (pvz., ES fondai, Erasmus programa ir kt. Parengiama projekto paraiška pagal pasirinkto fondo paraiškų šabloną).
 • Socialinis verslas (parengiamas socialinio verslo planas).
 • Verslas (parengiamas verslo planas).
 • Startuolis (parengiamas startuolio verslo planas).

Projekte taip pat turi būti nurodomas numanomas vykdytojas. Galimi šie pasirinkimai:

 • Privatūs asmenys (projekto aprašyme paaiškinkite savo pasirinkimą).
 • Katalikiška bendruomenė (projekto aprašyme paaiškinkite savo pasirinkimą. Galite nurodyti konkrečią bendruomenę. Jeigu nesate šios bendruomenės nariai, rekomenduojama suderinti hipotetinio bendruomenės įtraukimo į konkursinį projektą klausimus).
 • Katalikiška organizacija ar institucija (projekto aprašyme paaiškinkite savo pasirinkimą. Galite nurodyti konkrečią organizaciją. Jeigu nesate šios organizacijos nariai, rekomenduojama suderinti hipotetinio organizacijos įtraukimo į konkursinį projektą klausimus).
 • Kita organizacija ar institucija (projekto aprašyme paaiškinkite savo pasirinkimą. Galite nurodyti konkrečią organizaciją. Jeigu nesate šios organizacijos nariai, rekomenduojama suderinti hipotetinio organizacijos įtraukimo į konkursinį projektą klausimus).
 • Parapija, dekanatas, vyskupija (projekto aprašyme paaiškinkite savo pasirinkimą. Nurodykite pavadinimą, jei jūsų projektas sprendžia konkrečios parapijos, dekanato ar vyskupijos poreikį. Pavadinimo nurodyti nereikia, jei jūsų projektas sprendžia universalų poreikį).
 • Veiklą jau vykdanti įmonė (projekto aprašyme paaiškinkite savo pasirinkimą. Nurodykite konkrečią arba hipotetinę įmonę. Jūsų projektas gali būti tiek įmonės socialinė, labdaringa, tiek pelną nešanti iniciatyva).

12. Atitikimas Bažnyčios mokymui. Siūloma idėja ir jos įgyvendinimas neprieštarauja Katalikų Bažnyčios mokymui. 

13. Originalumas. Siūloma idėja yra originali bent vienu iš šių aspektų:

 • Identifikuojama problema/poreikiu (šis poreikis iki šiol nebuvo identifikuotas arba spręstas).
 • Siūlomais sprendimo būdais (poreikis galbūt jau yra identifikuotas ir sprendžiamas, tačiau jūs siūlote naujus sprendimo būdus).
 • Įgyvendinimo lokacija arba tiksline auditorija (poreikis jau yra sprendžiamas jūsų siūlomais būdais, tačiau jūs šiuos sprendimus pritaikote naujai tikslinei grupei arba naujai vietai). 

14. Projekto pateikimas. Glaustas projekto pasiūlymas pateikiamas registracijos formoje.  Platesnis pristatymas kaip prisegtukas arba per https://wetransfer.com/ atsiunčiamas el. paštu info@teologija.org Platesnis pristatymas gali būti pateikiamas kaip aprašas, video ar skaidrių prezentacija. Galutinis projekto pasiūlymas drauge su mentoriumi parengiamas finalinio renginio metu. Jis komisijai pateikiamas kaip skaidrių prezentacija. Galima pridėti papildomą vaizdo, garso ar tekstinę medžiagą. Visi aukščiau minėti reikalavimai konkursiniam darbui turi būti išpildyti parengiant galutinę projekto versiją. Galutinio projekto prezentacijoje nurodoma: mentoriaus vardas, pavardė, moksliniai bei pedagoginiai laipsniai (jei yra), komandos narių vardai ir pavardės, komandos pavadinimas bei kontaktinis el.paštas.

 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR EIGA

15. Dalyvių komandos registruojasi čia ir atsiunčia savo “Idėjos Bažnyčiai” pasiūlymus el. paštu info@teologija.org  iki 2022 m. gegužės 10 d. 

16. “Idėjos Bažnyčiai” pasiūlymus vertina VDU Katalikų teologijos fakulteto dekano įsakymu patvirtinta komisija (toliau – komisija). Komisiją sudaro penki konkurso organizatorių ir partnerių atstovai. 

17. Komisija atrenka 16 komandų, kurios kviečiamos dalyvauti finaliniame renginyje.

18. Konkurso mentoriams yra išsiunčiamas atrinktų pasiūlymų sąrašas bei pristatymai. Mentoriai pasirenka, su kuria komanda norės drauge dirbti finalinio renginio metu.

19.Kvietimas į finalą bei informacija apie komandos mentorių išsiunčiama atrinktų komandų atstovams jų nurodytu el. pašto adresu iki 2022 m. gegužės 18 d. 17 val.

20. Visiems konkurso dalyviams, patekusiems į finalą, ir jiems pasirengti padėjusiems mentoriams išduodamos VDU Katalikų teologijos fakulteto pažymos. Pažymos siunčiamos nurodytu el. pašto adresu.

21. Dalyvių komandos diskvalifikuojamos ir jų konkursiniai pasiūlymai nevertinami šiais atvejais:

 • Pasiūlymo pristatymo turinys arba forma neatitinka konkurso reikalavimų.
 • Nustatoma, jog konkursinis pasiūlymas yra plagiatas (pvz., naudojamas studijoms atliktas namų darbas, fondams išsiųstos paraiškos ir pan.)
 • Nustatoma, jog konkursinį pasiūlymą parengė kiti asmenys.
 • Pasiūlymo turinys yra provokacinio pobūdžio ir parengtas su numanomu tikslu įžeisti, pasityčioti ar diskriminuoti.
 • Pasiūlymas nesuderinamas su Katalikų Bažnyčios mokymu.

 

IV. KONKURSO FINALO ORGANIZAVIMAS IR APDOVANOJIMAI

22. Konkurso finalo renginiai vyks VDU Katalikų teologijos fakultete (Gimnazijos g. 7, Kaunas) 2022 m. birželio 3-5 d. Konkurso dalyviams, atvykstantiems iš kitų vietovių ir neturintiems galimybių savarankiškai apsistoti Kaune, bus suteikiama nakvynė. Renginių metu visiems dalyviams bus suteikiamas maitinimas.

23. Birželio 3 d. VDU Katalikų teologijos fakultete organizuojamas seminaras apie religinių iniciatyvų finansavimo modelius ir galimybes. Studentams dalyvavimas seminare – nemokamas. Konkurso finalistai yra kviečiami dalyvauti šiame renginyje ir gauti vertingos informacijos finalinių konkurso projektų parengimui. 

24. Oficiali konkurso finalo programa prasideda 2022 m. birželio 3 d., 19 val.

25. Birželio 4. d. komandos drauge su savo mentoriais pagal hakatono (kūrybinių dirbtuvių) metodiką parengia galutinius savo projektų pasiūlymus. Pasiūlymai gali būti parengiami lietuvių arba anglų kalbomis. Darbo metodika bus pristatoma birželio 3 d. vakaro programoje.

26. Birželio 5 d. vyksta projektų pristatymai ir apdovanojimai. 

27. Projektų pristatymas yra viešas: jį stebėti yra kviečiami visi susidomėję asmenys.

28. Konkurso finalo dalyviams keliami šie reikalavimai: pristatyti savo projektą (skiriama 5-10 min.) ir atsakyti į komisijos pateiktus klausimus (skiriama 3-5 min.).

29. Komisija, įvertinusi projektų pristatymo ir gynimo rezultatus, paskelbia ir apdovanoja konkurso nugalėtojus.

30. I-III vietų nugalėtojų komandoms skiriamas piniginis prizas. I vieta – 500 eur, II vieta – 400 eur, III vieta – 300 eur.

31. VDU Katalikų teologijos fakultetas pasilieka teisę viešinti konkursinius projektus, taip pat nuotraukas bei video medžiagą iš baigiamojo renginio.

32. VDU Katalikų fakultetas tikisi, jog parengti projektai sudomins parapijas, organizacijas ir kitus potencialius partnerius galimam sukurtų idėjų įgyvendinimui.

 

V. VERTINIMO KRITERIJAI

33. Projektai vertinami taškais. Projektai vertinami pagal efektyvumo (iki 15 taškų), kūrybiškumo (iki 15 taškų) bei bažnytiškumo (iki 15 taškų) kriterijus. 

34. Efektyvumo kriterijai: pasirinkta įgyvendinimo forma geriausiai išpildo siūlomą idėją; siūloma idėja atitinka komandos kompetencijas; įgyvendinimo plano logiškumas ir metodiškumas; aiškiai formuluojama problema, uždaviniai, veiklos etapai, rezultatų įsivertinimas;  tvarumas; pristatymo sklandumas.

35. Kūrybiškumo kriterijai: inovatyvumas, pasitelkiami netradiciniai problemos sprendimo būdai, pasiūlyti sprendimai kūrybiškai apjungia kelias tikslines grupes ir vienu metu sprendžia kelių lygmenų problemas; vietinės bendruomenės įtraukimas (jei tinkama); organiška jungtis tarp tradicijos ir naujovės, praeities ir dabarties; originalus projekto pateikimas ir pristatymas.

36. Bažnytiškumo kriterijai: siūlomi projektai dera su Katalikų Bažnyčios mokymu, numato santykį su Bažnyčios praktikomis ir aktualijomis, atsižvelgia į Bažnyčios vidinį bei išorinį kontekstą.

 

VI. KONTAKTAI

37. Konkurso dalyviams konsultacijos teikiamos el.paštu giedre@teologija.org

 

Mentoriams

Mentoriams

Tapkite konkurso mentoriumi ir padėkite studentams išvystyti jų „Idėjos Bažnyčiai“ projektus. Dovanokite savo žinias bei patirtį jauniems žmonėms ir įneškite įkvepiančių pokyčių į Bažnyčios gyvenimą!

 

Aukštųjų mokyklų dėstytojai, mokslininkai, doktorantūros studentai, dvasininkai, katalikiškų įstaigų bei organizacijų atstovai, visuomenininkai, verslo ir projektų vadovai – savo srities ekspertai, norintys pasidalinti savo profesine patirtimi su studentais katalikais ir įnešti pozityvų indėlį į Bažnyčios gyvenimą.

Mentorius bendradarbiaus su pasirinkta studentų komanda ir padės jai išvystyti „Idėjos Bažnyčiai“ projektą bei parengti jo pristatymą.

Informacija ruošiama

Jeigu turite sėkmingos pedagoginio, konsultacinio ar vadovavimo darbo patirties, greičiausiai turite mentorystei reikalingų talentų, įgūdžių ir charakterio savybių ir gebėsite būti geru mentoriumi. Renginio metu darbas su pasirinkta studentų komanda vyks pagal aiškią, iš anksto pristatytą metodiką (hackathon).

Bendravimas su pasirinkta komanda galės vykti ir nuotoliniu būdu, tačiau mentoriai turi turėti galimybę dalyvauti finaliniame konkurso renginyje, kadangi pagrindinis darbas su komanda vyks būtent jo metu. Renginys vyks š.m. birželio 3-5 d. Mentoriams svarbu turėti galimybę dalyvauti birželio 4 d., šeštadienį, tačiau žinoma, pagal galimybes kviečiame dalyvauti pilnoje programoje.

Mentoriai visais rūpimais klausimai galės kreiptis į konkurso organizatorę Giedrę el.paštu giedre@teologija.org. Kiekviena situacija bus sprendžiama individualiai ir lanksčiai. 

 

Ne. Mentorystė yra savanoriška veikla, kuri remiasi noru dalintis savo patirtimi ir žiniomis su jaunais žmonėmis. Renginio metu dalyviams ir mentoriams bus organizuojamas šventiškas padėkos vakaras.

Jei norėtumėte tapti šio konkurso mentoriumi,  parašykite el.paštu giedre@teologija.org ir trumpai pristatykite, kokiomis žiniomis ir patirtimi galėtumėte pasidalinti su konkurso dalyviais.

AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ KONKURSO „IDĖJA BAŽNYČIAI“ NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Organizatoriai. Konkursą „Idėja Bažnyčiai“ (toliau – konkursas) organizuoja Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetas.

2. Konkurso rėmėjai: Fondas “Renovabis”. Informaciniai rėmėjai – Marijos radijas ir internetinis dienraštis bernardinai.lt

3. Konkurso tikslas: Skatinti jaunus tikinčiuosius analizuoti Bažnyčioje vykstančius procesus bei atpažinti jos poreikius; pasiūlyti šiuos poreikius atliepiančius savalaikius, kokybiškus bei kūrybingus sprendimus.

4. Uždaviniai: 

 • Pakviesti jaunus tikinčiuosius aktyviau įsijungti į Bažnyčios gyvenimo kūrimą, atpažįstant  savo misijos lauką ir mokantis prisiimti už jį atsakomybę.
 • Ugdyti tikinčio akademinio jaunimo verslumą, analitinį mąstymą, organizacinius įgūdžius, kūrybišką savo žinių, gebėjimų ir talentų įveiklinimą.
 • Suteikti jauniems tikintiesiems platformą savo unikaliomis dovanomis ir pasaulio matymu praturtinti Katalikų Bažnyčią Lietuvoje.
 • Sudaryti prielaidas ir sąlygas įvairių tikslinių grupių (mentoriai-ekspertai, parapijų ir institucijų atstovai, verslininkai bei veiklus jaunimas) susitikimui bei galimam ateities bendradarbiavimui.
 • Skatinti Bažnyčioje solidarumo ir dalinimosi kultūrą, tvarių ir save išlaikančių iniciatyvų radimąsi.

5. Dalyviai: aukštųjų universitetinių ir neuniversitetinių mokyklų studentai. Dalyvių amžius – 18-30 m. Konkurse dalyvaujama komandomis. Vieną komandą sudaro mažiausiai du ir daugiausiai šeši studentai.

6. Mentoriai: asmenys, vadovaujantys, konsultuojantys bei kitaip padedantys studentų komandoms parengti konkursinį idėjų projektą. Mentoriais gali tapti aukštųjų mokyklų dėstytojai ir doktorantūros studentai, Bažnyčios, organizacijų, verslo atstovai bei kiti asmenys, galintys kompetentingai konsultuoti studentų komandas rengiant konkursinius projektus. Mentoriai patys renkasi, su kuria studentų komanda pageidauja dirbti. Mentoriams bus pateikiamas konkursui užsiregistravusių komandų sąrašas su trumpais siūlomų idėjų aprašais. Vienas mentorius dirba su viena pasirinkta komanda.

7. Įsipareigojimų ribos. Šis konkursas kviečia parengti teorinius idėjų Bažnyčiai projektus. Nei konkurso organizatorius, nei mentoriai, nei dalyviai ar konkurso nugalėtojai neįsipareigoja įgyvendinti arba padėti įgyvendinti parengtus projektus. Konkurso organizatorius skatins ir palaikys konkurso metu užsimezgusį bendradarbiavimą bei galimybių paiešką geriausių projektų įgyvendinimui, tačiau neįsipareigoja užtikrinti tolesnės eigos bei rezultatų, išeinančių už šio konkurso ribų.

 

II. REIKALAVIMAI TEIKIAMIEMS PROJEKTAMS

8. Koncepcija. Siūloma idėja turi atliepti konkretų vietinės arba visuotinės Bažnyčios poreikį ir pasiūlyti efektyvų, kūrybingą ir teoriškai logišką sprendimo būdą. Siūloma idėja gali būti susijusi su įvairaus pobūdžio bei masto poreikiais, kuriuos identifikuoja dalyvių komanda.

9. Aktualumas. Projekte turi būti pagrindžiamas siūlomos idėjos aktualumas. Aktualumas gali būti grindžiamas asmenine ar kitų asmenų patirtimi, viešai prieinama informacija, savo ar kitų asmenų atliktomis apklausomis, tyrimais ir kt.

10. Tikslinė grupė. Projekte turi būti nurodoma, kokios tikslinės grupės poreikį šis projektas sprendžia. Tikslinė grupė gali būti labai siaura (pvz., X parapijos senjorai) arba labai plati (pvz., Europos katalikai, Lietuvos išeivija ir pan.). Laikoma privalumu, jei projektas organiškai sprendžia skirtingus kelių tikslinių grupių poreikius (pvz., X parapijos jaunimo užimtumas bei pagalba senjorams).

11. Projekto įgyvendinimo forma ir numanomas vykdytojas. Projekte turi būti nurodoma, kokia forma būtų įgyvendinama siūloma idėja. Galimi šie pasirinkimai:

 • Savanoriškos veiklos projektas (parengiamas projekto aprašas bei įgyvendinimo planas).
 • Sutelktinio finansavimo arba vietinėmis lėšomis remiamas projektas (parengiamas projekto aprašas, įgyvendinimo bei lėšų rinkimo planas).
 • Katalikiškų fondų finansuojamas projektas (parengiama projekto paraiška menamam fondui X. Galima naudoti viešai prieinamus katalikiškų fondų paraiškų šablonus).
 • Kitų fondų finansuojamas projektas (pvz., ES fondai, Erasmus programa ir kt. Parengiama projekto paraiška pagal pasirinkto fondo paraiškų šabloną).
 • Socialinis verslas (parengiamas socialinio verslo planas).
 • Verslas (parengiamas verslo planas).
 • Startuolis (parengiamas startuolio verslo planas).

Projekte taip pat turi būti nurodomas numanomas vykdytojas. Galimi šie pasirinkimai:

 • Privatūs asmenys (projekto aprašyme paaiškinkite savo pasirinkimą).
 • Katalikiška bendruomenė (projekto aprašyme paaiškinkite savo pasirinkimą. Galite nurodyti konkrečią bendruomenę. Jeigu nesate šios bendruomenės nariai, rekomenduojama suderinti hipotetinio bendruomenės įtraukimo į konkursinį projektą klausimus).
 • Katalikiška organizacija ar institucija (projekto aprašyme paaiškinkite savo pasirinkimą. Galite nurodyti konkrečią organizaciją. Jeigu nesate šios organizacijos nariai, rekomenduojama suderinti hipotetinio organizacijos įtraukimo į konkursinį projektą klausimus).
 • Kita organizacija ar institucija (projekto aprašyme paaiškinkite savo pasirinkimą. Galite nurodyti konkrečią organizaciją. Jeigu nesate šios organizacijos nariai, rekomenduojama suderinti hipotetinio organizacijos įtraukimo į konkursinį projektą klausimus).
 • Parapija, dekanatas, vyskupija (projekto aprašyme paaiškinkite savo pasirinkimą. Nurodykite pavadinimą, jei jūsų projektas sprendžia konkrečios parapijos, dekanato ar vyskupijos poreikį. Pavadinimo nurodyti nereikia, jei jūsų projektas sprendžia universalų poreikį).
 • Veiklą jau vykdanti įmonė (projekto aprašyme paaiškinkite savo pasirinkimą. Nurodykite konkrečią arba hipotetinę įmonę. Jūsų projektas gali būti tiek įmonės socialinė, labdaringa, tiek pelną nešanti iniciatyva).

12. Atitikimas Bažnyčios mokymui. Siūloma idėja ir jos įgyvendinimas neprieštarauja Katalikų Bažnyčios mokymui. 

13. Originalumas. Siūloma idėja yra originali bent vienu iš šių aspektų:

 • Identifikuojama problema/poreikiu (šis poreikis iki šiol nebuvo identifikuotas arba spręstas).
 • Siūlomais sprendimo būdais (poreikis galbūt jau yra identifikuotas ir sprendžiamas, tačiau jūs siūlote naujus sprendimo būdus).
 • Įgyvendinimo lokacija arba tiksline auditorija (poreikis jau yra sprendžiamas jūsų siūlomais būdais, tačiau jūs šiuos sprendimus pritaikote naujai tikslinei grupei arba naujai vietai). 

14. Projekto pateikimas. Glaustas projekto pasiūlymas pateikiamas registracijos formoje Platesnis pristatymas kaip prisegtukas arba per https://wetransfer.com/ atsiunčiamas el. paštu info@teologija.org Platesnis pristatymas gali būti pateikiamas kaip aprašas, video ar skaidrių prezentacija. Galutinis projekto pasiūlymas drauge su mentoriumi parengiamas finalinio renginio metu. Jis komisijai pateikiamas kaip skaidrių prezentacija. Galima pridėti papildomą vaizdo, garso ar tekstinę medžiagą. Visi aukščiau minėti reikalavimai konkursiniam darbui turi būti išpildyti parengiant galutinę projekto versiją. Galutinio projekto prezentacijoje nurodoma: mentoriaus vardas, pavardė, moksliniai bei pedagoginiai laipsniai (jei yra), komandos narių vardai ir pavardės, komandos pavadinimas bei kontaktinis el.paštas.

 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR EIGA

15. Dalyvių komandos registruojasi čia  ir atsiunčia savo “Idėjos Bažnyčiai” pasiūlymus el. paštu info@teologija.org  iki 2022 m. gegužės 10 d. 

16. “Idėjos Bažnyčiai” pasiūlymus vertina VDU Katalikų teologijos fakulteto dekano įsakymu patvirtinta komisija (toliau – komisija). Komisiją sudaro penki konkurso organizatorių ir partnerių atstovai. 

17. Komisija atrenka 16 komandų, kurios kviečiamos dalyvauti finaliniame renginyje.

18. Konkurso mentoriams yra išsiunčiamas atrinktų pasiūlymų sąrašas bei pristatymai. Mentoriai pasirenka, su kuria komanda norės drauge dirbti finalinio renginio metu.

19.Kvietimas į finalą bei informacija apie komandos mentorių išsiunčiama atrinktų komandų atstovams jų nurodytu el. pašto adresu iki 2022 m. gegužės 18 d. 17 val.

20. Visiems konkurso dalyviams, patekusiems į finalą, ir jiems pasirengti padėjusiems mentoriams išduodamos VDU Katalikų teologijos fakulteto pažymos. Pažymos siunčiamos nurodytu el. pašto adresu.

21. Dalyvių komandos diskvalifikuojamos ir jų konkursiniai pasiūlymai nevertinami šiais atvejais:

 • Pasiūlymo pristatymo turinys arba forma neatitinka konkurso reikalavimų.
 • Nustatoma, jog konkursinis pasiūlymas yra plagiatas (pvz., naudojamas studijoms atliktas namų darbas, fondams išsiųstos paraiškos ir pan.)
 • Nustatoma, jog konkursinį pasiūlymą parengė kiti asmenys.
 • Pasiūlymo turinys yra provokacinio pobūdžio ir parengtas su numanomu tikslu įžeisti, pasityčioti ar diskriminuoti.
 • Pasiūlymas nesuderinamas su Katalikų Bažnyčios mokymu.

 

IV. KONKURSO FINALO ORGANIZAVIMAS IR APDOVANOJIMAI

22. Konkurso finalo renginiai vyks VDU Katalikų teologijos fakultete (Gimnazijos g. 7, Kaunas) 2022 m. birželio 3-5 d. Konkurso dalyviams, atvykstantiems iš kitų vietovių ir neturintiems galimybių savarankiškai apsistoti Kaune, bus suteikiama nakvynė. Renginių metu visiems dalyviams bus suteikiamas maitinimas.

23. Birželio 3 d. VDU Katalikų teologijos fakultete organizuojamas seminaras apie religinių iniciatyvų finansavimo modelius ir galimybes. Studentams dalyvavimas seminare – nemokamas. Konkurso finalistai yra kviečiami dalyvauti šiame renginyje ir gauti vertingos informacijos finalinių konkurso projektų parengimui. 

24. Oficiali konkurso finalo programa prasideda 2022 m. birželio 3 d., 19 val.

25. Birželio 4. d. komandos drauge su savo mentoriais pagal hakatono (kūrybinių dirbtuvių) metodiką parengia galutinius savo projektų pasiūlymus. Pasiūlymai gali būti parengiami lietuvių arba anglų kalbomis. Darbo metodika bus pristatoma birželio 3 d. vakaro programoje.

26. Birželio 5 d. vyksta projektų pristatymai ir apdovanojimai. 

27. Projektų pristatymas yra viešas: jį stebėti yra kviečiami visi susidomėję asmenys.

28. Konkurso finalo dalyviams keliami šie reikalavimai: pristatyti savo projektą (skiriama 5-10 min.) ir atsakyti į komisijos pateiktus klausimus (skiriama 3-5 min.).

29. Komisija, įvertinusi projektų pristatymo ir gynimo rezultatus, paskelbia ir apdovanoja konkurso nugalėtojus.

30. I-III vietų nugalėtojų komandoms skiriamas piniginis prizas. I vieta – 500 eur, II vieta – 400 eur, III vieta – 300 eur.

31. VDU Katalikų teologijos fakultetas pasilieka teisę viešinti konkursinius projektus, taip pat nuotraukas bei video medžiagą iš baigiamojo renginio.

32. VDU Katalikų fakultetas tikisi, jog parengti projektai sudomins parapijas, organizacijas ir kitus potencialius partnerius galimam sukurtų idėjų įgyvendinimui.

 

V. VERTINIMO KRITERIJAI

33. Projektai vertinami taškais. Projektai vertinami pagal efektyvumo (iki 15 taškų), kūrybiškumo (iki 15 taškų) bei bažnytiškumo (iki 15 taškų) kriterijus. 

34. Efektyvumo kriterijai: pasirinkta įgyvendinimo forma geriausiai išpildo siūlomą idėją; siūloma idėja atitinka komandos kompetencijas; įgyvendinimo plano logiškumas ir metodiškumas; aiškiai formuluojama problema, uždaviniai, veiklos etapai, rezultatų įsivertinimas;  tvarumas; pristatymo sklandumas.

35. Kūrybiškumo kriterijai: inovatyvumas, pasitelkiami netradiciniai problemos sprendimo būdai, pasiūlyti sprendimai kūrybiškai apjungia kelias tikslines grupes ir vienu metu sprendžia kelių lygmenų problemas; vietinės bendruomenės įtraukimas (jei tinkama); organiška jungtis tarp tradicijos ir naujovės, praeities ir dabarties; originalus projekto pateikimas ir pristatymas.

36. Bažnytiškumo kriterijai: siūlomi projektai dera su Katalikų Bažnyčios mokymu, numato santykį su Bažnyčios praktikomis ir aktualijomis, atsižvelgia į Bažnyčios vidinį bei išorinį kontekstą.

 

VI. KONTAKTAI

37. Konkurso dalyviams konsultacijos teikiamos el.paštu giedre@teologija.org

 

Rėmėjams

Rėmėjams

Informacija ruošiama

Informacija ruošiama

Informacija ruošiama

Informacija ruošiama

Konkursą remia fondas „Renovabis.

Informaciniai rėmėjai: Marijos radijas, internetinis dienraštis bernardinai.lt

Kviečiame kreiptis el.paštu giedre@teologija.org Su Jumis bendraus VDU Katalikų teologijos fakulteto projektinės veiklos koordinatorė Giedrė Barčkutė.

AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ KONKURSO „IDĖJA BAŽNYČIAI“ NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Organizatoriai. Konkursą „Idėja Bažnyčiai“ (toliau – konkursas) organizuoja Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetas.

2. Konkurso rėmėjai: Fondas “Renovabis”.

Informaciniai rėmėjai – Marijos radijas ir internetinis dienraštis bernardinai.lt

3. Konkurso tikslas: Skatinti jaunus tikinčiuosius analizuoti Bažnyčioje vykstančius procesus bei atpažinti jos poreikius; pasiūlyti šiuos poreikius atliepiančius savalaikius, kokybiškus bei kūrybingus sprendimus.

4. Uždaviniai: 

 • Pakviesti jaunus tikinčiuosius aktyviau įsijungti į Bažnyčios gyvenimo kūrimą, atpažįstant  savo misijos lauką ir mokantis prisiimti už jį atsakomybę.
 • Ugdyti tikinčio akademinio jaunimo verslumą, analitinį mąstymą, organizacinius įgūdžius, kūrybišką savo žinių, gebėjimų ir talentų įveiklinimą.
 • Suteikti jauniems tikintiesiems platformą savo unikaliomis dovanomis ir pasaulio matymu praturtinti Katalikų Bažnyčią Lietuvoje.
 • Sudaryti prielaidas ir sąlygas įvairių tikslinių grupių (mentoriai-ekspertai, parapijų ir institucijų atstovai, verslininkai bei veiklus jaunimas) susitikimui bei galimam ateities bendradarbiavimui.
 • Skatinti Bažnyčioje solidarumo ir dalinimosi kultūrą, tvarių ir save išlaikančių iniciatyvų radimąsi.

5. Dalyviai: aukštųjų universitetinių ir neuniversitetinių mokyklų studentai. Dalyvių amžius – 18-30 m. Konkurse dalyvaujama komandomis. Vieną komandą sudaro mažiausiai du ir daugiausiai šeši studentai.

6. Mentoriai: asmenys, vadovaujantys, konsultuojantys bei kitaip padedantys studentų komandoms parengti konkursinį idėjų projektą. Mentoriais gali tapti aukštųjų mokyklų dėstytojai ir doktorantūros studentai, Bažnyčios, organizacijų, verslo atstovai bei kiti asmenys, galintys kompetentingai konsultuoti studentų komandas rengiant konkursinius projektus. Mentoriai patys renkasi, su kuria studentų komanda pageidauja dirbti. Mentoriams bus pateikiamas konkursui užsiregistravusių komandų sąrašas su trumpais siūlomų idėjų aprašais. Vienas mentorius dirba su viena pasirinkta komanda.

7. Įsipareigojimų ribos. Šis konkursas kviečia parengti teorinius idėjų Bažnyčiai projektus. Nei konkurso organizatorius, nei mentoriai, nei dalyviai ar konkurso nugalėtojai neįsipareigoja įgyvendinti arba padėti įgyvendinti parengtus projektus. Konkurso organizatorius skatins ir palaikys konkurso metu užsimezgusį bendradarbiavimą bei galimybių paiešką geriausių projektų įgyvendinimui, tačiau neįsipareigoja užtikrinti tolesnės eigos bei rezultatų, išeinančių už šio konkurso ribų.

 

II. REIKALAVIMAI TEIKIAMIEMS PROJEKTAMS

8. Koncepcija. Siūloma idėja turi atliepti konkretų vietinės arba visuotinės Bažnyčios poreikį ir pasiūlyti efektyvų, kūrybingą ir teoriškai logišką sprendimo būdą. Siūloma idėja gali būti susijusi su įvairaus pobūdžio bei masto poreikiais, kuriuos identifikuoja dalyvių komanda.

9. Aktualumas. Projekte turi būti pagrindžiamas siūlomos idėjos aktualumas. Aktualumas gali būti grindžiamas asmenine ar kitų asmenų patirtimi, viešai prieinama informacija, savo ar kitų asmenų atliktomis apklausomis, tyrimais ir kt.

10. Tikslinė grupė. Projekte turi būti nurodoma, kokios tikslinės grupės poreikį šis projektas sprendžia. Tikslinė grupė gali būti labai siaura (pvz., X parapijos senjorai) arba labai plati (pvz., Europos katalikai, Lietuvos išeivija ir pan.). Laikoma privalumu, jei projektas organiškai sprendžia skirtingus kelių tikslinių grupių poreikius (pvz., X parapijos jaunimo užimtumas bei pagalba senjorams).

11. Projekto įgyvendinimo forma ir numanomas vykdytojas. Projekte turi būti nurodoma, kokia forma būtų įgyvendinama siūloma idėja. Galimi šie pasirinkimai:

 • Savanoriškos veiklos projektas (parengiamas projekto aprašas bei įgyvendinimo planas).
 • Sutelktinio finansavimo arba vietinėmis lėšomis remiamas projektas (parengiamas projekto aprašas, įgyvendinimo bei lėšų rinkimo planas).
 • Katalikiškų fondų finansuojamas projektas (parengiama projekto paraiška menamam fondui X. Galima naudoti viešai prieinamus katalikiškų fondų paraiškų šablonus).
 • Kitų fondų finansuojamas projektas (pvz., ES fondai, Erasmus programa ir kt. Parengiama projekto paraiška pagal pasirinkto fondo paraiškų šabloną).
 • Socialinis verslas (parengiamas socialinio verslo planas).
 • Verslas (parengiamas verslo planas).
 • Startuolis (parengiamas startuolio verslo planas).

Projekte taip pat turi būti nurodomas numanomas vykdytojas. Galimi šie pasirinkimai:

 • Privatūs asmenys (projekto aprašyme paaiškinkite savo pasirinkimą).
 • Katalikiška bendruomenė (projekto aprašyme paaiškinkite savo pasirinkimą. Galite nurodyti konkrečią bendruomenę. Jeigu nesate šios bendruomenės nariai, rekomenduojama suderinti hipotetinio bendruomenės įtraukimo į konkursinį projektą klausimus).
 • Katalikiška organizacija ar institucija (projekto aprašyme paaiškinkite savo pasirinkimą. Galite nurodyti konkrečią organizaciją. Jeigu nesate šios organizacijos nariai, rekomenduojama suderinti hipotetinio organizacijos įtraukimo į konkursinį projektą klausimus).
 • Kita organizacija ar institucija (projekto aprašyme paaiškinkite savo pasirinkimą. Galite nurodyti konkrečią organizaciją. Jeigu nesate šios organizacijos nariai, rekomenduojama suderinti hipotetinio organizacijos įtraukimo į konkursinį projektą klausimus).
 • Parapija, dekanatas, vyskupija (projekto aprašyme paaiškinkite savo pasirinkimą. Nurodykite pavadinimą, jei jūsų projektas sprendžia konkrečios parapijos, dekanato ar vyskupijos poreikį. Pavadinimo nurodyti nereikia, jei jūsų projektas sprendžia universalų poreikį).
 • Veiklą jau vykdanti įmonė (projekto aprašyme paaiškinkite savo pasirinkimą. Nurodykite konkrečią arba hipotetinę įmonę. Jūsų projektas gali būti tiek įmonės socialinė, labdaringa, tiek pelną nešanti iniciatyva).

12. Atitikimas Bažnyčios mokymui. Siūloma idėja ir jos įgyvendinimas neprieštarauja Katalikų Bažnyčios mokymui. 

13. Originalumas. Siūloma idėja yra originali bent vienu iš šių aspektų:

 • Identifikuojama problema/poreikiu (šis poreikis iki šiol nebuvo identifikuotas arba spręstas).
 • Siūlomais sprendimo būdais (poreikis galbūt jau yra identifikuotas ir sprendžiamas, tačiau jūs siūlote naujus sprendimo būdus).
 • Įgyvendinimo lokacija arba tiksline auditorija (poreikis jau yra sprendžiamas jūsų siūlomais būdais, tačiau jūs šiuos sprendimus pritaikote naujai tikslinei grupei arba naujai vietai). 

14. Projekto pateikimas. Glaustas projekto pasiūlymas pateikiamas registracijos formoje Platesnis pristatymas kaip prisegtukas arba per https://wetransfer.com/ atsiunčiamas el. paštu info@teologija.org Platesnis pristatymas gali būti pateikiamas kaip aprašas, video ar skaidrių prezentacija. Galutinis projekto pasiūlymas drauge su mentoriumi parengiamas finalinio renginio metu. Jis komisijai pateikiamas kaip skaidrių prezentacija. Galima pridėti papildomą vaizdo, garso ar tekstinę medžiagą. Visi aukščiau minėti reikalavimai konkursiniam darbui turi būti išpildyti parengiant galutinę projekto versiją. Galutinio projekto prezentacijoje nurodoma: mentoriaus vardas, pavardė, moksliniai bei pedagoginiai laipsniai (jei yra), komandos narių vardai ir pavardės, komandos pavadinimas bei kontaktinis el.paštas.

 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR EIGA

15. Dalyvių komandos registruojasi čia ir atsiunčia savo “Idėjos Bažnyčiai” pasiūlymus el. paštu info@teologija.org  iki 2022 m. gegužės 10 d. 

16. “Idėjos Bažnyčiai” pasiūlymus vertina VDU Katalikų teologijos fakulteto dekano įsakymu patvirtinta komisija (toliau – komisija). Komisiją sudaro penki konkurso organizatorių ir partnerių atstovai. 

17. Komisija atrenka 16 komandų, kurios kviečiamos dalyvauti finaliniame renginyje.

18. Konkurso mentoriams yra išsiunčiamas atrinktų pasiūlymų sąrašas bei pristatymai. Mentoriai pasirenka, su kuria komanda norės drauge dirbti finalinio renginio metu.

19.Kvietimas į finalą bei informacija apie komandos mentorių išsiunčiama atrinktų komandų atstovams jų nurodytu el. pašto adresu iki 2022 m. gegužės 18 d. 17 val.

20. Visiems konkurso dalyviams, patekusiems į finalą, ir jiems pasirengti padėjusiems mentoriams išduodamos VDU Katalikų teologijos fakulteto pažymos. Pažymos siunčiamos nurodytu el. pašto adresu.

21. Dalyvių komandos diskvalifikuojamos ir jų konkursiniai pasiūlymai nevertinami šiais atvejais:

 • Pasiūlymo pristatymo turinys arba forma neatitinka konkurso reikalavimų.
 • Nustatoma, jog konkursinis pasiūlymas yra plagiatas (pvz., naudojamas studijoms atliktas namų darbas, fondams išsiųstos paraiškos ir pan.)
 • Nustatoma, jog konkursinį pasiūlymą parengė kiti asmenys.
 • Pasiūlymo turinys yra provokacinio pobūdžio ir parengtas su numanomu tikslu įžeisti, pasityčioti ar diskriminuoti.
 • Pasiūlymas nesuderinamas su Katalikų Bažnyčios mokymu.

 

IV. KONKURSO FINALO ORGANIZAVIMAS IR APDOVANOJIMAI

22. Konkurso finalo renginiai vyks VDU Katalikų teologijos fakultete (Gimnazijos g. 7, Kaunas) 2022 m. birželio 3-5 d. Konkurso dalyviams, atvykstantiems iš kitų vietovių ir neturintiems galimybių savarankiškai apsistoti Kaune, bus suteikiama nakvynė. Renginių metu visiems dalyviams bus suteikiamas maitinimas.

23. Birželio 3 d. VDU Katalikų teologijos fakultete organizuojamas seminaras apie religinių iniciatyvų finansavimo modelius ir galimybes. Studentams dalyvavimas seminare – nemokamas. Konkurso finalistai yra kviečiami dalyvauti šiame renginyje ir gauti vertingos informacijos finalinių konkurso projektų parengimui. 

24. Oficiali konkurso finalo programa prasideda 2022 m. birželio 3 d., 19 val.

25. Birželio 4. d. komandos drauge su savo mentoriais pagal hakatono (kūrybinių dirbtuvių) metodiką parengia galutinius savo projektų pasiūlymus. Pasiūlymai gali būti parengiami lietuvių arba anglų kalbomis. Darbo metodika bus pristatoma birželio 3 d. vakaro programoje.

26. Birželio 5 d. vyksta projektų pristatymai ir apdovanojimai. 

27. Projektų pristatymas yra viešas: jį stebėti yra kviečiami visi susidomėję asmenys.

28. Konkurso finalo dalyviams keliami šie reikalavimai: pristatyti savo projektą (skiriama 5-10 min.) ir atsakyti į komisijos pateiktus klausimus (skiriama 3-5 min.).

29. Komisija, įvertinusi projektų pristatymo ir gynimo rezultatus, paskelbia ir apdovanoja konkurso nugalėtojus.

30. I-III vietų nugalėtojų komandoms skiriamas piniginis prizas. I vieta – 500 eur, II vieta – 400 eur, III vieta – 300 eur.

31. VDU Katalikų teologijos fakultetas pasilieka teisę viešinti konkursinius projektus, taip pat nuotraukas bei video medžiagą iš baigiamojo renginio.

32. VDU Katalikų fakultetas tikisi, jog parengti projektai sudomins parapijas, organizacijas ir kitus potencialius partnerius galimam sukurtų idėjų įgyvendinimui.

 

V. VERTINIMO KRITERIJAI

33. Projektai vertinami taškais. Projektai vertinami pagal efektyvumo (iki 15 taškų), kūrybiškumo (iki 15 taškų) bei bažnytiškumo (iki 15 taškų) kriterijus. 

34. Efektyvumo kriterijai: pasirinkta įgyvendinimo forma geriausiai išpildo siūlomą idėją; siūloma idėja atitinka komandos kompetencijas; įgyvendinimo plano logiškumas ir metodiškumas; aiškiai formuluojama problema, uždaviniai, veiklos etapai, rezultatų įsivertinimas;  tvarumas; pristatymo sklandumas.

35. Kūrybiškumo kriterijai: inovatyvumas, pasitelkiami netradiciniai problemos sprendimo būdai, pasiūlyti sprendimai kūrybiškai apjungia kelias tikslines grupes ir vienu metu sprendžia kelių lygmenų problemas; vietinės bendruomenės įtraukimas (jei tinkama); organiška jungtis tarp tradicijos ir naujovės, praeities ir dabarties; originalus projekto pateikimas ir pristatymas.

36. Bažnytiškumo kriterijai: siūlomi projektai dera su Katalikų Bažnyčios mokymu, numato santykį su Bažnyčios praktikomis ir aktualijomis, atsižvelgia į Bažnyčios vidinį bei išorinį kontekstą.

 

VI. KONTAKTAI

37. Konkurso dalyviams konsultacijos teikiamos el.paštu giedre@teologija.org