Studentams

Seminarai - kūrybinės dirbtuvės

Seminarai - kūrybinės dirbtuvės "Ką veikia teologai?"

Teologinės studijos – ne vien žinios. Jos atveria ypatingą savęs ir pasaulio pažinimą, o drauge su juo – ir daugiau profesinių galimybių negu galėtų atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Ką veikia teologai? Ar jų darbas džiugina, teikia prasmę ir finansinį stabilumą? Ateikite į susitikimus su įvairių profesijų atstovais ir išgirskite patys!

Artimiausias seminaras – kūrybinės dirbtuvės vyks 2024 m. vasario 10 d. VDU Katalikų teologijos fakultete. Registracija į renginį iki vasario 9 d.

VDU KTF studentams: seminarų tikslas yra lavinti jūsų profesinę vaizduotę ir padėti atrasti tinkamiausią veiklos kryptį baigus studijas.

Moksleiviams: seminarai gali padėti apsispręsti dėl studijų VDU Katalikų teologijos fakultete ar kitų religinės krypties studijų.

VDU KTF absolventams: seminarai gali tapti naudingu impulsu ir padrąsinti pokyčiams, jeigu svarstote apie profesinės veiklos keitimą arba ieškote būdų kaip geriau panaudoti studijų metu įgytas žinias, susieti jas su kitų sričių žiniomis bei asmeniniais gebėjimais.

Visiems susidomėjusiems: seminarai suteiks žinių apie įvairias teologinių studijų karjeros galimybes moksleivių ir fakulteto studentų tėvams, taip pat svarstantiems apie antrojo diplomo įgijimą arba paprasčiausiai besidomintiems praktiniu teologinių studijų pritaikymu.

PROGRAMA

Programą sudaro teoriniai (45 min.) ir praktiniai (45 min.) užsiėmimai. Išankstinis pasiruošimas nereikalingas.

2024 02 10
9.30 – 11.00 mokytojas – su Ernestu Šidlausku;
11.30 – 13.00 vertėjas – su dr. Jūrate Micevičiūte;
14.00 – 15.30 sielovados programų kūrėjas – su Vaidile Šumskiene;
16.00 – 17.30 mokslininkas ir dėstytojas – su diak. doc. dr. Benu Ulevičiumi.
2024 05 11
9.30 – 11.00 verslininkas;
11.30 – 13.00 organizacijos vadovas;
14.00 – 15.30 komunikacijos ir žiniasklaidos specialistas;
16.00 – 17.30 diplomatas.
JAU ĮVYKO
2023 11 11
9.30 – 11.00 socialinis darbuotojas – su Milita Žičkute – Lindžiene;
11.30 – 13.00 dvasinis palydėtojas – su Virginija Malinauskiene;
14.00 – 15.30 ugdomojo vadovavimo specialistas (koučeris) – su dr. Milda Paulikaite;
16.00 – 17.30 sielovadininkas – su ses. Pranciška Neringa Bubelyte FDCJ.

Ernestas Šidlauskas. 2000-2006 m. Vilniaus pedagoginiame universitete baigiau Katalikų tikybos bakalauro ir filosofijos magistro studijas. Dirbu dorinio ugdymo ir filosofijos mokytoju Vilniaus licėjuje. Iki tapdamas mokytoju daug metų verčiausi skirtingais amatais ir veiklomis – buvau virėjas ir šaltkalvis, auksakalys ir degalinės vadovas… žinau ką reiškia rankų triūsas, žinau darbo žmogaus tiesą. Šita tiesa ateina paprastai, per juosmens ir pėdų sopulį, per lėšų, maisto stygių… Tačiau betgi per ilgus savo metus ir kitą tiesą patyriau, tiksliau ne ją, o jos buvimą čia šalia ir tuo pačiu anapus, jos pėdsakus istorijoje ir paradoksalų veikimą kasdienybėje, jos keistumą, subtilų dvelksmą ir šventumą. Aš ją nuolat patiriu. Kasdien. Žmonių kalboje, matematikoje, tikrovėje ir svajose. Aš jos buvimą nuolat išgyvenu ir nuolat ją bandau prakalbinti. Ir tai vadinasi tikyba…

Dr. Jūratė Micevičiūtė. Baigė žurnalistikos studijų bakalaurą VU 1996 m. ir Religijos studijų magistrą RSTC 1999 m. (studijuodama taip pat versdavo žodžiu paskaitas iš vokiečių kalbos – diachroninis vertimas). Studijavo Madrido Sielovadinės teologijos institute (jis priklauso Salamankos popiežiškajam universitetui), paruošė Krikščioniškojo socialinio mokymo kursą, kurį grįžusi skaitė VU RSTC, Vilniaus pedagoginio universiteto Tikybos katedroje ir Vilniaus Kunigų seminarijoje. Madride susipažinusi su ryškiausiais ispanų teologais jau nuo 1999 m. ėmėsi vertimo, kad pristatytų jų veikalus lietuviakalbiams skaitytojams. 2013 m. Santandere apsigynė daktaro disertaciją iš kognityvinės lingvistikos ir kalbos filosofijos. Tai leido tinkamai pasiruošti versti ispanų XVI a. dvasinės literatūros klasikus – darbas, visiškai ją įtraukęs ir netikėtai išsiskleidęs į visą puokštę spalvingų veiklų.

Vaidilė Šumskienė. 1999 m. Vytauto Didžiojo universitete įgijo katalikų teologijos bakalauro, vėliau komunikacijos ir informacijos (2001 m.) bei pastoracinės teologijos (2004 m.) magistrų kvalifikacinius laipsnius; 2007 m. dalyvavo projekto „Andragogų praktikų tęstinio kvalifikacijos tobulinimo modelio sukūrimas ir įgyvendinimas“ mokymo(si) ir praktinės veiklos programoje ir įgijo andragogo (suaugusiųjų pedagogo) praktiko kompetenciją.Nuo 2002 m. dirba Gyvenimo ir tikėjimo institute, atsakinga už kursus tiesioginiu ir nuotoliniu būdu, kuria ir veda įvairias mokymo programas suaugusiesiems, taip pat yra dvasios palydėtoja rekolekcijose, kasdienybėje. 2011 m. baigė tarptautinę ekumeninę Bibliodramos vadovų programą, veda bibliodramos savaitgalius ir seminarus, dalyvauja Europos struktūrinių fondų finansuojamuose projektuose. 2016 m. baigė 72 val. mokymus Nesmurtinis bendravimas (Nonviolent communication), kuriuos vedė Tarptautinio Nesmurtinio Bendravimo Centro sertifikuotas vadovas Klaus Karstadt ir psichoterapeutė Friederike Kahlau Katstadt. 2022 m. baigė 810 val. kvalifikacijos tobulinimo kursą tema: Žmogiškojo ir socialinio kapitalo stiprinimo programa „Aš esu kūrėjas“, panaudojant neuroedukacinius metodus. Yra licencijuota neuroedukatorė ir savo darbe taiko dailės terapijos metodus. Priklauso Ateitininkų federacijai, taip pat kartu su vyru priklauso tarptautiniam sutuoktinių judėjimui Dievo Motinos komandos (Equipes Notre Dame), yra įsitraukusi į savanorišką veiklą: talkina bendruomenės plėtimo darbuose, prisideda prie rekolekcijų šeimoms organizavimo. Kartu su vyru augina šešis vaikus.

Diak. doc. dr. Benas Ulevičius. Nuolatinis diakonas, VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas ir dėstytojas. Vedęs (žmona Dalė, dukra Teresė Marija). Vaikystėje mokėsi Kauno J. Naujalio vid. meno mokykloje smuiko klasėje pas Lietuvos nusipelniusį meno veikėją bei Pasaulio tautų teisuolį Vladą Varčiką, du kartus tapo Lietuvos jaunųjų atlikėjų respublikinių konkursų laureatu. 1991 m. įstojo į Lietuvos muzikos akademiją (anuomet – Lietuvos valstybinę konservatoriją). Patyręs atsivertimą, paliko Muzikos akademiją ir pasinėrė į teologijos studijas Vytauto Didžiojo universitete. 2005 m. apgynė disertaciją liturginės teologijos bei antropologijos tema ir įgijo teologijos mokslų daktaro laipsnį. Dėstė teologiją ir dalyvavo evangelizacinėje veikloje Lietuvoje ir užsienyje. Lietuvoje žinomas kaip teologinių knygų ir straipsnių autorius, paskaitininkas, radijo laidų vedėjas, krikščioniškos populiariosios muzikos kūrėjas ir atlikėjas. Pomėgiai – muzika, garso inžinerija, akvariumistika, Šiaurės Amerikos indėnų krikščioniškų praktikų tyrinėjimai, kulinarijos eksperimentai.

Renginys nemokamas. Į renginį būtina registracija iki vasario 9 d.   https://forms.gle/HagVhzWBnj9oRtwH8  Jeigu užsiregistravote, tačiau nebegalėsite dalyvauti, prašome informuoti renginio koordinatorę el. paštu giedre@teologija.org

Seminarai – kūrybinės dirbtuvės vyks VDU Katalikų teologijos fakultete, Gimnazijos g. 7, Kaune. Informaciją apie auditoriją atsiųsime užsiregistravusiems dalyviams. Atvykus auditoriją padės surasti renginio organizatoriai arba fakulteto rūmų budintis.

Automobilį galite nemokamai parkuoti fakulteto kieme. Parkavimo vietų skaičius yra ribotas.

Renginio pertraukų metu bus galimybė pasivaišinti karštais gėrimais ir užkandžiais.

Individualaus ugdymosi programa studentams

Individualaus ugdymosi programa studentams

Katalikų teologijos fakultetas siūlo savo studentams papildomų ugdymosi galimybių. Kviečiame nemokamai klausyti Neformaliųjų studijų programos paskaitas, gilinti žinias bei profesinius įgūdžius su mentorių – ekspertų pagalba bei gauti specialią stipendiją individualiam ugdymuisi. Žemiau rasite išsamius šių pasiūlymų aprašymus bei dalyvavimo programoje sąlygas. Jeigu susidomėjote, susisiekite su programos koordinatore el. paštu giedre@teologija.org

Aukštųjų mokyklų dėstytojai, tyrėjai, mokslininkai, katalikiškų įstaigų bei organizacijų darbuotojai, verslininkai, žurnalistai, mokytojai – savo srities ekspertai, norintys dalintis žiniomis ir matantys tokio bendradarbiavimo naudą bei galimybes.

VDU Katalikų teologijos fakulteto visų studijų pakopų studentai bei absolventai, baigę studijas paskutinių trejų metų laikotarpiu.

Yra daug skirtingų pasirinkimų! Sudaryti studentui galimybę konsultuotis jam rūpimais klausimais. Sudaryti individualų tobulinimosi planą Jūsų ekspertinėje srityje. Skirti akademines ar kūrybines užduotis ir pagelbėti jas atliekant. Įtraukti studentą į savo vykdomus projektus. Mentorystė suteikia galimybę skirti studentui individualų dėmesį ir tikslingiau bei efektyviau ugdyti jo natūralius polinkius bei gebėjimus.

Veikla, kuri neskatina studento akademinio ar profesinio tobulėjimo. Pavyzdžiui, jei siekiama studentą panaudoti kaip neapmokamą darbo jėgą atlikti žemos kvalifikacijos darbams Jūsų organizacijoje ar projekte.

Studentui, norinčiam dalyvauti programoje, bus ieškomas mentorius, kuris geriausiai atlieptų studento poreikius. Jei studentas ir mentorius mato bendradarbiavimo galimybę, jie susitaria dėl tinkamo formato ir mentorystės trukmės. Rekomenduojama apsibrėžti, kokių tikslų norima pasiekti šiuo bendradarbiavimu ir kaip jų bus siekiama.

Rekomenduojama įsipareigoti bent iki einamų mokslo metų pabaigos nebent yra reikalinga trumpalaikė mentoriaus pagalba. Mentorius pats nusprendžia, kiek laiko ir kokiu dažnumu jis gali skirti mentorystei.

Esant poreikiui, mentoriams bus bus teikiama profesionali pagalba. Jeigu turite sėkmingos pedagoginio, konsultacinio ar vadovavimo darbo patirties, gebėsite būti ir geru mentoriumi! Taip pat, jei kada nors pagelbėjote kitam išmokti kažko naujo, įkvėpėte teigiamiems gyvenimo pokyčiams ar padėjote atrasti savo pašaukimą, turite mentorystei reikalingų talentų, įgūdžių ir charakterio savybių!

Taip! Galite bendrauti su studentu nuotoliniu būdu Jums patogiausiomis komunikacijos priemonėmis.

 

Mentoriai ir studentai turės savo koordinatorę, į kurią galės kreiptis visais rūpimais klausimais. Kiekviena situacija bus sprendžiama individualiai ir lanksčiai. 

Ne. Mentorystė yra savanoriška veikla, kuri remiasi noru dalintis savo patirtimi ir žiniomis su jaunais žmonėmis. Mentoriams bus suteikiamas VDU Katalikų teologijos fakulteto bendradarbio statusas. Mentoriai turės galimybę viešinti savo ekspertines paslaugas fakulteto projektų ir bendradarbiavimo plaformoje. Mokslo metų pabaigoje mentoriams bus organizuojamas šventinis padėkos vakaras.

Norint pasiekti bendradarbiavimo rezultatų rekomenduojama įsitraukti į programą rudens arba pavasario semestro pradžioje. Esant trumpalaikio bendradarbiavimo poreikiui įsitraukti galima bet kada. Jeigu susidomėjote dalyvavimu programoje, parašykite programos koordinatorei Giedrei el.paštu info@teologija.org 

Užpildykite mentoriaus profilyje esančią kontaktų formą arba parašykite el. paštu info@teologija.org. Trumpai aprašykite savo poreikius ir motyvaciją. Užklausas pirmiausia įvertins mentorystės programos koordinatoriai. Tada bendradarbiavimą galėsite aptarti su pasirinktu ar rekomenduotu mentoriumi.

Mentorių, dalyvaujančių pogramoje, sąrašas nėra baigtinis – nuolat kviečiame prisijungti naujus mentorius. Parašykite el. paštu info@teologija.org ir aprašykite savo poreikius ir motyvaciją. Pagal galimybes ieškosime atitinkamos srities mentoriaus.

Mentoriai