Studentams

Individualaus ugdymosi programa studentams

Individualaus ugdymosi programa studentams

Katalikų teologijos fakultetas siūlo savo studentams papildomų ugdymosi galimybių. Kviečiame nemokamai klausyti Neformaliųjų studijų programos paskaitas, gilinti žinias bei profesinius įgūdžius su mentorių – ekspertų pagalba bei gauti specialią stipendiją individualiam ugdymuisi. Žemiau rasite išsamius šių pasiūlymų aprašymus bei dalyvavimo programoje sąlygas. Jeigu susidomėjote, susisiekite su programos koordinatore Giedre.

Aukštųjų mokyklų dėstytojai, tyrėjai, mokslininkai, katalikiškų įstaigų bei organizacijų darbuotojai, verslininkai, žurnalistai, mokytojai – savo srities ekspertai, norintys dalintis žiniomis ir matantys tokio bendradarbiavimo naudą bei galimybes.

VDU Katalikų teologijos fakulteto visų studijų pakopų studentai bei absolventai, baigę studijas paskutinių trejų metų laikotarpiu.

Yra daug skirtingų pasirinkimų! Sudaryti studentui galimybę konsultuotis jam rūpimais klausimais. Sudaryti individualų tobulinimosi planą Jūsų ekspertinėje srityje. Skirti akademines ar kūrybines užduotis ir pagelbėti jas atliekant. Įtraukti studentą į savo vykdomus projektus. Mentorystė suteikia galimybę skirti studentui individualų dėmesį ir tikslingiau bei efektyviau ugdyti jo natūralius polinkius bei gebėjimus.

Veikla, kuri neskatina studento akademinio ar profesinio tobulėjimo. Pavyzdžiui, jei siekiama studentą panaudoti kaip neapmokamą darbo jėgą atlikti žemos kvalifikacijos darbams Jūsų organizacijoje ar projekte.

Studentui, norinčiam dalyvauti programoje, bus ieškomas mentorius, kuris geriausiai atlieptų studento poreikius. Jei studentas ir mentorius mato bendradarbiavimo galimybę, jie susitaria dėl tinkamo formato ir mentorystės trukmės. Rekomenduojama apsibrėžti, kokių tikslų norima pasiekti šiuo bendradarbiavimu ir kaip jų bus siekiama.

Rekomenduojama įsipareigoti bent iki einamų mokslo metų pabaigos nebent yra reikalinga trumpalaikė mentoriaus pagalba. Mentorius pats nusprendžia, kiek laiko ir kokiu dažnumu jis gali skirti mentorystei.

Esant poreikiui, mentoriams bus bus teikiama profesionali pagalba. Jeigu turite sėkmingos pedagoginio, konsultacinio ar vadovavimo darbo patirties, gebėsite būti ir geru mentoriumi! Taip pat, jei kada nors pagelbėjote kitam išmokti kažko naujo, įkvėpėte teigiamiems gyvenimo pokyčiams ar padėjote atrasti savo pašaukimą, turite mentorystei reikalingų talentų, įgūdžių ir charakterio savybių!

Taip! Galite bendrauti su studentu nuotoliniu būdu Jums patogiausiomis komunikacijos priemonėmis.

 

Mentoriai ir studentai turės savo koordinatorę, į kurią galės kreiptis visais rūpimais klausimais. Kiekviena situacija bus sprendžiama individualiai ir lanksčiai. 

Ne. Mentorystė yra savanoriška veikla, kuri remiasi noru dalintis savo patirtimi ir žiniomis su jaunais žmonėmis. Mentoriams bus suteikiamas VDU Katalikų teologijos fakulteto bendradarbio statusas. Mentoriai turės galimybę viešinti savo ekspertines paslaugas fakulteto projektų ir bendradarbiavimo plaformoje. Mokslo metų pabaigoje mentoriams bus organizuojamas šventinis padėkos vakaras.

Norint pasiekti bendradarbiavimo rezultatų rekomenduojama įsitraukti į programą rudens arba pavasario semestro pradžioje. Esant trumpalaikio bendradarbiavimo poreikiui įsitraukti galima bet kada. Jeigu susidomėjote dalyvavimu programoje, parašykite programos koordinatorei Giedrei el.paštu info@teologija.org 

Užpildykite mentoriaus profilyje esančią kontaktų formą arba parašykite el. paštu info@teologija.org. Trumpai aprašykite savo poreikius ir motyvaciją. Užklausas pirmiausia įvertins mentorystės programos koordinatoriai. Tada bendradarbiavimą galėsite aptarti su pasirinktu ar rekomenduotu mentoriumi.

Mentorių, dalyvaujančių pogramoje, sąrašas nėra baigtinis – nuolat kviečiame prisijungti naujus mentorius. Parašykite el. paštu info@teologija.org ir aprašykite savo poreikius ir motyvaciją. Pagal galimybes ieškosime atitinkamos srities mentoriaus.

Mentoriai