Doc. dr. Artūras Grickevičius

Doc. dr. Artūras Grickevičius

VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyriausiasis istorikas
Lietuvių Rusų Italų Lenkų Vokiečių
Nagrinėju Katalikų Bažnyčios visuotinės ir krašto istorijos klausimus, atlieku specialiuosius archyvinius tyrimus, skaitau akademines ir viešąsias paskaitas Bažnyčios istorijos sukakčių progomis, rašau įvadines atitinkamos mokomosios literatūros dalis, į Jeruzalę bei Romą vykstantiems maldininkams skaitau įvadines paskaitas apie lankytinas archeologines-istorines krikščionių vietas.
Ekspertinės sritys
Ekspertinės sritys

Mano domėjimosi akademiniu lygmeniu sritys – ypač aktualūs Visuotinės Bažnyčios istorijos klausimai, pvz.: Bažnyčios tapsmas, Šv. Sosto raida, Bažnyčios ir valstybės santykiai, Nikėjos-Konstantinopolio tikėjimo simbolio istoriniai aspektai, vienuolystės raida, Vakarų bei Rytų krikščionių santykiai, krikščionių edukacija, lietuvių ir žemaičių christianizacija, reformacija ir katalikiškoji reforma, sekuliarizacija. Dabartinė mokslinių tyrimų sritis – Lietuvos katalikų dvasininkų represavimas totalitarinių režimų metais. Dėstomi universitete dalykai – Krikščioniškoji archeologija, Antikos ir viduramžių Bažnyčios istorija, Naujųjų amžių Bažnyčios istorija.

Pasiūlymai
Pasiūlymai
  • Beatifikacijai ir kanonizacijai teikiamų kandidatūrų istoriniai bei archyviniai tyrimai.
  • Akademinė/vieša paskaita į Jeruzalę vykstantiems maldininkams “Šventojo Miesto krikščionių archeologinės bei istorinės vietos”.
  • Akademinė/vieša paskaita į Romą vykstantiems maldininkams “Amžinojo Miesto krikščionių archeologinės bei istorinės vietos”.
  • Akademinė/vieša paskaita reformacijos pradžios 500-jų metinių proga “Kada ir kaip prasidėjo reformacija?“. [Aktuali 2021 m., nes būtent 1521 m. prasidėjo vokiečių Katalikų Bažnyčios pertvarkymai ar pakeitimai, t. y. reformacija.]
  • Akademinė/vieša paskaita Lietuvos universiteto (VDU) įkūrimo (1922 m.) šimtmečio proga “Lietuvos universiteto (VDU) krikščioniškosios ištakos”.
  • Akademinė/vieša paskaita Vilniaus miesto anksčiausio paminėjimo (1323 m.) 700-jų metinių proga “Vilniaus miesto krikščioniškoji istorija”.
  • Vadovavimas parapijų ir vienuolinių bendruomenių ištakų bei raidos istoriniams bei archyviniams tyrimams.
Interesai ir pomėgiai
Interesai ir pomėgiai

Nuo vaikystės mėgau skaityti knygas, rašyti dienoraštį bei fotografuoti aplinką. Rezultatas – tapau istoriku, o mano kaip subrendusio (?) asmens ir akademinės bendruomenės nario (!) pomėgis – krikščionybės istorinių vietų lankymas ir fotografavimas, atitinkamos populiarios žodinės ir vaizdinės produkcijos gaminimas. Ypač asmeniška, beveik kontempliatyvi laisvalaikio kūrybinė sritis – meninė fotografija: gatvės scenos, gamtos vaizdai, portretai…

Prenumeruokite naujienas

Prenumeruokite naujienas