Šventoji erdvė ir šventasis laikas krikščionybėje religijų tyrėjo Mircea Eliade akimis

Šventoji erdvė ir šventasis laikas krikščionybėje religijų tyrėjo Mircea Eliade akimis

Trukmė: 1 susitikimas (dvi akademinės valandos)
Vieta: Online
Dalyvio įnašas: 0.0 (Neformaliųjų studijų dalyviams) €

Bonus paskaitos yra dovana Neformaliųjų studijų dalyviams. Ši paskaita yra skirta tik dalyvavusiems bent vienoje 2023/2024 m.m. studijų programoje.

Sunku rasti įžymesnį ir reikšmingesnį religijų tyrinėtoją už XX a. religijotyrininką Mircea Eliade. Šio mokslininko dėka daug sužinojome apie religiją išpažįstančių žmonių ir kultūrų mąstymą bei elgesį. Iki šio mokslininko darbų modernioje Vakarų visuomenėje religiją buvo siekiama nuvertinti kaip primityvaus mąstymo ir neišmanymo rezultatą. Eliade siekė šį požiūrį pakeisti. Pasak jo, visi žmonės neišvengiamai religingi (netgi netikintys!), nes yra vienaip ar kitaip patyrę „šventybę“, t.y. turėję sakralių išgyvenimų. Eliade’s įžvalgos apie religingumą įtikinančios, elegantiškos, pagrįstos daugeriopais faktais bei milžiniška patirtimi. Eliade’s darbai tapo itin reikšmingi teologams, siekiantiems geriau suprasti žmogaus ir Dievo santykį. Paskaitoje naujai pažvelgsime į krikščioniškąją šventosios erdvės ir šventojo laiko sampratą, naudodami Eliade’s įžvalgas apie sakralumo patirtį žmogaus gyvenime.

Ši paskaita yra dovana Neformaliųjų studijų dalyviams, einamaisiais mokslo metais dalyvaujantiems ar dalyvavusiems bent vienoje Neformaliųjų studijų programoje.

Doc. dr. Benas Ulevičius, VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas ir dėstytojas, nuolatinis diakonas.

Paskaita skirta tik Neformaliųjų studijų dalyviams, einamaisiais mokslo metais dalyvaujantiems ar dalyvavusiems bent vienoje Neformaliųjų studijų programoje.

Bonus paskaitų įrašai nedaromi.

Prenumeruokite naujienas

Prenumeruokite naujienas