„Išvydau naują dangų ir naują žemę (Apr 21,1). Kūrinijos teologijos įvadas

„Išvydau naują dangų ir naują žemę (Apr 21,1). Kūrinijos teologijos įvadas

Trukmė: 4 susitikimai (po dvi valandas)
Vieta: Online
Dalyvio įnašas: 38 €

Šiame keturių paskaitų cikle kviesime pažinti holistinę (visuminę) krikščionybės viziją. Šioje vizijoje žmogus yra kūrinijos viršūnė, tačiau nėra vienišas kūrinys, atskirtas nuo kūrinijos. Žmogus yra sukurtas, nupuolęs ir išgelbėjamas kūrinijoje ir kartu su ja. Dievo slėpiningame plane kūrinija nelieka nuošalyje, bet keliauja mistinę kelionę. Ji yra šaukiama, brandinama, atnaujinama Kristuje. Kursas padės suprasti, jog Išgelbėjimas aprėpia ne vien žmones, bet ir visą kūriniją; Geroji Naujiena skirta ne vien žmonėms, bet ir kiekvienam kūriniui žemėje ir danguje; laikų pabaigoje mūsų laukia ne vien kūnų prisikėlimas, bet ir „naujas dangus ir nauja žemė“ (Apr 21,1). Ši holistinė biblinė vizija ypač svarbi šiandien, kai vakarietiškoji krikščionybė tebesigrumia su antropocentrizmo įtaka, o nemažai tikinčiųjų ieško prisilietimo prie kūrinijos ezoteriniuose judėjimuose. Susipažinę su krikščioniškosios kūrinijos teologijos pagrindais, naujai išvysime save, žmoniją, pasaulį, patirsime Dievo slėpiningo plano didybę.

Šiame keturių paskaitų cikle:

  • Susipažinsime su holistine krikščionybės vizija.
  • Pažvelgsime į žmogaus vietą ir vaidmenį kūrinijoje, žmogaus ir kūrinijos santykį.
  • Ieškosime atsakymų apie kūrinijos pašaukimą, tyrinėsime kūrinijos mistinės kelionės paslaptis.
  • Atskleisime kūrinijos vaidmenį liturgijoje ir krikščioniškosios liturgijos kūriniškumą.

Nerekomenduojame šio kurso rinktis Katalikų teologijos fakulteto studentams ir 2015-2023m.m. absolventams. 

Visiems, trokštantiems pažinti krikščionybę giliau. Nerekomenduojame šio kurso rinktis Katalikų teologijos fakulteto studentams ir 2015-2023m.m. absolventams. 

Doc. dr. Benas Ulevičius, VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas ir dėstytojas, nuolatinis diakonas.

Studijų dalykas organizuojamas, kai surenkama išankstinė susidomėjusių dalyvių grupė.

Spauskite langelį „Noriu dalyvauti“ ir gaukite pranešimą el. paštu apie atidarytą registraciją.

Išankstinė registracija neįpareigoja Jūsų dalyvauti, tačiau prašome registruotis atsakingai.

Dėmesio: turinčius nemokamo dalyvavimo teisę prašome į išankstinę grupę nesiregistruoti.

Paskaitų dalyviai turės galimybę peržiūrėti įrašus. Prieiga prie kiekvieno įrašo bus suteikiama 7 dienoms.

Įrašų politiką savo dėstomiems dalykams nustato patys lektoriai.

Prenumeruokite naujienas

Prenumeruokite naujienas